29 października 2017 r. po raz kolejny obchodzony jest Światowy Dzień Udaru Mózgu, ustanowiony przez Światową Organizację Udaru Mózgu (World Stroke Organization). Został on powołany w celu uświadomienia społeczeństwu, działaczom lokalnym, rządom i wszystkim obywatelom, że udar mózgu jest niesłychanie groźnym zjawiskiem. W Polsce jest on trzecią co do częstości przyczyną śmierci i główną przyczyną trwałego kalectwa wśród osób dorosłych. W grupie ryzyka jest ponad 5 mln Polaków, w tym m.in. osoby z migotaniem przedsionków, innymi chorobami sercowo-naczyniowymi, podwyższonym poziomem cholesterolu i cukrzycą.

Popularyzacja wiedzy na temat zapobiegania udarowi mózgu i postępowania w przypadku jego wystąpienia przyczynia się do skuteczniejszego leczenia. Ze społecznego punktu widzenia, niezwykle ważna jest pomoc chorym w dążeniu do ograniczenia długofalowych skutków udaru oraz wsparcie ich w radzeniu sobie z codziennymi obowiązkami i stopniowym powrocie do życia społecznego i zawodowego. Dlatego z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu w ośrodku Terapia neurologiczna samodzielni w Warszawie odbędą się całodzienne bezpłatne badania, prezentacje, konsultacje i instruktaże organizowane we współpracy z ogólnopolską Fundacją Udaru Mózgu, pod patronatem Sekcji Neurorehabilitacji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. W programie m.in. Prezentacja wyników raportu nt. sytuacji osób po udarze mózgu w Polsce, przygotowanego na podstawie badania przeprowadzonego przez Fundację Udaru Mózgu (pierwsza prezentacja wyników).

Ocena czynników ryzyka udaru, w tym pomiar ciśnienia aparatem wykrywającym migotanie przedsionków – głównej przyczyny udaru mózgu.
Prezentacje nt. nowoczesnych metod leczenia i terapii skutków udaru mózgu (w tym planowanie i przebieg terapii, wybrane metody leczenia i rehabilitacji, terapia wybranych deficytów po udarze – spastyczności, funkcji manipulacyjnych, dysfagii, zaburzeń poznawczych i zaburzeń mowy, rola specjalistycznego żywienia po udarze mózgu)
Prezentacje, dyskusje panelowe i konsultacje dotyczące rozwiązywania problemów pacjentów i opiekunów (w tym źródła finansowania terapii, organizacja życia pacjenta i jego otoczenia po wyjściu ze szpitala, instruktaże opieki nad pacjentem, powrót do życia społecznego i zawodowego).
Wernisaż prac pana Marka Ałaszewskiego – artysty (malarza i muzyka, lidera zespołu „Klan”), który wraca do samodzielności po udarze mózgu.

Do dyspozycji gości wydarzenia oraz mediów (w dniu wydarzenia oraz w okresie przed i po nim) będą dostępni wysokiej klasy eksperci, w tym:
Pracownicy Fundacji Udaru Mózgu (mgr Adam Siger, dr n. med. Włodzimierz Krzysztof Dłużyński)
Neurolog (dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz)
Fizjoterapeuci (dr hab. Maciej Krawczyk, mgr Anna Konopka, mgr Joanna Grot)
Terapeuta zajęciowy (mgr Joanna Ostałowska)
Neuropsycholog (mgr Hanna Grygarowicz)
Neurologopeda (mgr Jolanta Jelonkiewicz-Szostak)
Dietetyk (dr n. o zdr. Magdalena Milewska)
Prawnik (mec. Krzysztof Kurzeja)
Pacjenci i ich opiekunowie

Dla potrzeb przedstawicieli mediów mogą zostać przygotowane i dostarczone opracowania tekstowe, a po wydarzeniu, także nagrania fragmentów wystąpień ekspertów na wybrane tematy. Eksperci Ci będą także dostępni dla potrzeb wyjaśnienia czy skomentowania wybranych zagadnień.

Spotkanie to będzie także okazją do rozmowy z pacjentami i ich opiekunami na temat ich potrzeb i doświadczeń.

Organizatorzy:

Terapia neurologiczna samodzielni to wiodący w Polsce ośrodek, wyspecjalizowany w kompleksowej terapii pacjentów neurologicznych. W ramach realizacji misji, Terapia neurologiczna samodzielni podejmuje działania edukacyjne na temat profilaktyki i terapii udarów, skierowane do pacjentów, opiekunów i środowiska specjalistów, zajmujących się problematyką udarów. Kontakt – www.samodzielni.com.pl.

Fundacja Udaru Mózgu to organizacja pozarządowa, której celem jest działalność na rzecz chorych i ich rodzin, cierpiących z powodu udaru mózgu oraz innych chorób neurologicznych oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej. Fundacja prowadzi szereg działań związanych z profilaktyką udaru mózgu oraz radzenia sobie z jego skutkami. Kontakt – www.fum.info.pl.

Źródło: Organizator