Drodzy,przed nami ciekawy i wartościowy projekt. Oto kilka informacji:

Czego dotyczy projekt?

ŚWIADOMOŚĆ POTRZEB Senior ma zróżnicowane potrzeby w aspekcie życia i zdrowia. Kampania jest odpowiedzią na te potrzeby.
DOSTĘP DO LECZENIA Brak dostępu do szerokiego wachlarza możliwości terapeutycznych obniża jakość oraz skraca życie pacjenta
EDUKACJA PACJENTA Pacjent- senior powinien uczestniczyć w całym procesie leczenia. Musi znać swoje prawa jak i obowiązki.
RELACJA PACJENT-LEKARZ Wzajemne zrozumienie, zaufanie i szacunek, wspólne ustalenie planu leczenia są kluczowe w całym procesie dochodzenia do zdrowia.

CZYM JEST PUBLIKACJA?
Publikacja ma stanowić rzetelne źródło wiedzy dla seniorów oraz ich bliskich. Przy wsparciu wybitnych autorytetów z obszaru geriatrii chcemy mówić o profilaktyce, diagnostyce, leczeniu oraz właściwej relacji pacjent-lekarz. Dodatkowo projekt będzie zawierać wywiady z pacjentami oraz wypowiedzi osób reprezentujących stowarzyszenia pacjenckie.

Wsparcia merytorycznego udzielą m.in.:
• prof. dr hab. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
• prof. dr hab. Barbara Bień
• prof. dr hab. Jerzy Leszek
• prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz
• prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski

Gdzie znajdziemy informacje?
PRASA Ogólnopolski, pełen nakład dnia Dziennika Gazeta Wyborcza. Przekazujemy specjalistyczną wiedzę wykorzystując zasięg prasy dziennej. Unikatowy layout: treści merytoryczne z dopasowaną szatą graficzną
INTERNET Projekt wspierany jest medialnie przez partnerów ze ściśle określona grupą odbiorczą – informacje o nim pojawiają się w dniu wydania na ich stronach, a treści poszerzone na www.kierunekzdrowie.com.pl
WYDARZENIA BRANŻOWE Obecność na konferencjach oraz wydarzeniach branżowych pozwala nam dotrzeć zarówno do pacjentów jak i lekarzy oraz decydentów. Publikacja jest też dostarczana do ośrodków medycznych oraz na spotkania pacjenckie.

Wydarzenia:
8 Ogólnopolski KONGRES STARZENIA Pacjent 65+ w codziennej praktyce 29.05.2020 Gdańsk
Zjazd Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej 04.06.2020 Białystok
XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PTORL 22-23.04.2020 Warszawa
XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 14-15. 05.2020 Kraków

Źródło: informacja prasowa