16 maja 2018 r. DOZ Fundacja dbam o zdrowie zaprasza na kolejną bezpłatną konferencję dla seniorów. Tym razem pod hasłem „Myśl pozytywnie” zaproszeni goście skupią się na problemie depresji osób w wieku 60+. Spotkanie odbędzie się w CH Sukcesja w Łodzi (Al. Politechniki 1, poziom -1). Rozpoczęcie o godzinie 12:00. Konferencja organizowana jest w ramach 5. edycji Łódzkich Senioraliów.

Depresja, wbrew powszechnej opinii, nie dotyka wyłącznie ludzi młodych. Coraz częściej zapadają na nią także osoby starsze, często samotne i schorowane. W ich przypadku depresja niejednokrotnie mylona jest z nostalgią, chandrą, chwilowym brakiem nastroju, przesileniem jesiennym lub zimowym. W żadnym wieku nie można tego stanu lekceważyć ani ignorować jego symptomów. Nieleczona depresja w istotny sposób obniża bowiem jakość życia i wpływa na pogorszenie codziennego funkcjonowania.

O tym, jakie są objawy depresji, jak ją rozpoznać i jak jej przeciwdziałać opowie 16 maja 2018 r. psychiatra, dr n. med. Ewa Murak-Kozanecka.

Monika Kamieńska, doktorantka Uniwersytetu Łódzkiego i współautorka książki „Srebrne Tabu”, udowodni z kolei, że śmiech to naprawdę zdrowie i że warto się śmiać jak najczęściej – w każdym wieku.

Depresja to coraz poważniejszy problem współczesnego świata. Dlatego tak ważne jest, by jak najdłużej starać się zachować dobry nastrój i pozytywne nastawienie do świata, ludzi i siebie, a także spotykać się ze znajomymi i bliskimi. Z tą myślą zapraszamy seniorów na najbliższą konferencję. Zależy nam, aby organizowane przez naszą DOZ Fundację spotkania były dla nich okazją do miłego spędzenia czasu, niosąc ze sobą jednocześnie walor edukacyjny – podkreśla Elżbieta Łacina, Członek Zarządu DOZ Fundacji dbam o zdrowie.

Konferencja „Myśl Pozytywnie” jest czwartym z cyklu spotkaniem zaplanowanym na 2018 rok przez DOZ Fundację dbam o zdrowie z myślą o osobach starszych. Organizowana jest w ramach 5. edycji Łódzkich Senioraliów – wydarzenia adresowanego do osób w wieku 60+, którego celem jest zachęcenie ich do twórczego i aktywnego spędzania czasu, poszerzania wiedzy oraz rozwijania swoich pasji
i zainteresowań.

Patronat medialny nad Konferencją „Myśl pozytywnie” objęły: Telewizja Internetowa TVi, „Głos Seniora”, Cafesenior.pl oraz „Magazyn 60+”.

Konferencje i spotkania dla osób 60+ są elementem realizowanej przez DOZ Fundację dbam o zdrowie misji pomocy seniorom. Każde ze spotkań dotyczy innego zagadnienia zdrowotnego, istotnego dla zachowania dobrego zdrowia i samopoczucia seniorów.

Za wartość merytoryczną spotkań odpowiadają cenieni eksperci oraz specjaliści z wybranych dziedzin – lekarze, dietetycy, psychologowie, terapeuci oraz fizjoterapeuci. Spotkania odbywają się od lutego 2018 r. regularnie raz w miesiącu w łódzkim centrum handlowym Sukcesja przy Al. Politechniki 1 (poziom -1).

Poza konferencjami zdrowotnymi DOZ Fundacja dbam o zdrowie zaprasza seniorów również na spotkania muzyczne. Najbliższe pt. „Graj, gitaro, graj” odbędzie się 29 maja 2018 r. o godz. 17:00 w CH Sukcesja. Wystąpi 1. Łódzka Orkiestra Gitarowa.

————————————————————————————————————————————–
DOZ Fundacja dbam o zdrowie powstała w 2007 r. z inicjatywy fundatora – firmy Pelion. Rok później uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Celem Fundacji jest niesienie pomocy potrzebującym, w szczególności poprzez zmniejszanie nierówności w dostępie do leczenia i farmakoterapii. Fundacja prowadzi także działalność o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym. Dotychczas pomoc Fundacji trafiła do osób starszych, matek samotnie wychowujących dzieci, rodzin wielodzietnych oraz osób cierpiących na choroby przewlekłe. Od 2013 r. DOZ Fundacja jest członkiem Forum Darczyńców w Polsce.

Dodatkowych informacji udziela:
Elżbieta Łacina
Członek Zarządu DOZ Fundacji dbam o zdrowie
Tel. (+48 42) 200 74 64
Kom. (+48) 603 940 283