Jerzy Połomski jest legendą polskiej piosenki. Śpiewał między innymi przebój „Cała sala śpiewa z nami”.

Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Radomiu, gdzie ukończył Technikum Budowlane. Po maturze wyjechał na studia do Warszawy.

Zdał egzamin wstępny na wymarzoną architekturę, jednak nie został przyjęty. Później zdał egzaminy i został przyjęty do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie na Wydział Estradowy.

Na studiach jego wykładowca Ludwik Sempoliński zaproponował mu zmianę nazwiska na bardziej sceniczne i doradził, by poświęcił się muzyce, nie aktorstwu. Studia ukończył w 1957 z dyplomem aktora dramatu i estrady. Po latach sukcesów na krajowych i zagranicznych estradach przyjął zaproszenie zespołu BIG – CYC do wspólnego nagrania jego przeboju sprzed lat.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia i wysłuchania ich wspólnej działalności.

Źródło: www.brawosenior.pl