Czerwiec jest miesiącem, w którym obchodzimy:

 • Dzień Ojca – święto będące wyrazem szacunku i wdzięczności OJCOM
 • Ogólnopolską Kampanię „Wczesne Wykrycie To Życie” Stowarzyszenia kobiet z problemami onkologiczno – ginekologicznymi – Magnolia, której celem jest podnoszenie świadomości kobiet i ich rodzin we wczesnym wykrywaniu nowotworów
 • Ogólnopolską Kampanię Edukacyjną Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej w ramach hasła „Wyprzedzamy cukrzycę”, która trwa przez cały 2018 r.realizując działania profilaktyczno-edukacyjne w całej Polsce dla osób chorych na cukrzycę i ich rodzin oraz edukacyjne skierowane do personelu medycznego, lokalnych samorządów oraz pracodawców.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Prezydent Miasta Konina zaprasza na akcję profilaktyczną „Zdrowie to podstawa” 24 czerwca (niedziela) na BULWAR NADWARCIAŃSKI w Koninie w godzinach od 14.30 – 18.00. Podczas akcji zaplanowano bezpłatne badania i konsultacje ze specjalistami, gry i zabawy z aktywnym udziałem Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej, Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej SED, Stowarzyszenia kobiet z problemami onkologiczno-ginekologicznymi – Magnolia, Spółdzielni Socjalnej – Edukacja Rozwój Praca, Konińskiego Klubu „Amazonki”, Polskiego Centrum Dietetycznego ”Projekt Zdrowie”, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział w Koninie, Fundacji Onkologicznej Drugie Życie.

1. Poradnia Pluszowego Misia SED – MISIOWY MUNDIAL 2018 – rozgrywki piłkarskie dla całej rodziny. Prosimy dzieci o zabranie swoich ulubionych pluszaków.

2. USG Doppler – badanie żył w kończynach dolnych z konsultacją specjalistyczną.

3. Komputerowe badanie wad postawy i stóp u dorosłych oraz dzieci powyżej 5 r. ż. z konsultacją z rehabilitantem.

4. Stowarzyszenie kobiet z problemami onkologiczno – ginekologicznymi – Magnolia w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Wczesne Wykrycie To Życie” będzie promować ważność badania cytologicznego oraz regularnych wizyt u ginekologa.

5. Edukacja w zakresie zasad samokontroli piersi z aktywnym uczestnictwem Konińskiego Klubu Amazonki.

6. Badanie poziomu cholesterolu.

7. Badania poziomu przygodnej glikemii we krwi za pomocą glukometru (przygodnej czyli niezależnej od czasu spożytego posiłku). U osoby badanej z niepokojącym wynikiem glikemii bezpłatne konsultacje z edukatorem ds. diabetologii. U osób bez cukrzycy określenie ryzyka jej rozwoju za pomocą skali SEDRISC.

8. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Udzielanie porad w zakresie nadciśnienia tętniczego oraz zasad prawidłowej techniki pomiaru ciśnienia tętniczego.

9. Przeprowadzanie testu Amslera z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych na temat DME (cukrzycowego obrzęku plamki). Edukatorzy będą edukować w temacie „za” i „przeciw” okularom przeciwsłonecznym.

10. Fundacja Onkologiczna Drugie Życie przeprowadzi edukację oraz badania w zakresie:

 • Masz pytania? Wątpliwości?- rozwiej je – konsultacje z lekarzem onkologiem;
 • „Przychodzi pacjent do prawnika”- porady prawne dla pacjentów onkologicznych;
 • Automasaż i autoterapia dla kobiet po mastektomii – warsztat z dyplomowanymi rehabilitantami onkologicznymi;
 • Analiza składu masy ciała z konsultacją dietetyka;
 • Społeczno-socjalne ABC – porady dotyczące świadczeń socjalnych dla pacjentów onkologicznych;
 • Poznaj moją historię – rozmowa z pacjentem onkologicznym.

11. W zakresie profilaktyki otyłości dietetycy z Polskiego Centrum Dietetycznego ”Projekt Zdrowie” będą:

 • wyliczać z interpretacją wynik Body Mass Index = BMI, czyli kwalifikacji masy ciała do wagi prawidłowej, nadwagi, otyłości, czy też niedowagi;
 • przeprowadzać analizę składu ciała z równoczesnym określeniem ilości tkanki tłuszczowej oraz wody metabolicznej i wykazaniem ewentualnych ich nadmiarów.

12. Plenerowe „Galerie edukacyjne”:

 • Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej – „Cukrzyca – współczesny koń trojański”
 • Stowarzyszenia kobiet z problemami onkologiczno – ginekologicznymi – Magnolia – „Wczesne Wykrycie To Życie”

13. Gry i zabawy dla całej rodziny z niespodziankami.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do włączenia się w akcję profilaktyczną razem z organizatorami. Efektywna profilaktyka i edukacja we współpracy z całym zespołem terapeutycznym, władzami samorządowymi, mediami, stowarzyszeniami ma kluczowe znaczenie dla budowania zdrowego społeczeństwa.

Źródło: www.konin.pl