W oficjalnym głosowaniu, członkowie stowarzyszenia EHTTA (European Historic Thermal Towns Association) zdecydowali, że Lądek-Zdrój zostanie przyjęty w szeregi europejskich historycznych miast termalnych. Tym samym Lądek-Zdrój został pierwszym polskim miastem w tej organizacji. Dzięki temu kurort będzie promowany na międzynarodowych portalach czy licznych wydarzeniach kulturalnych.

Obecny na odbywającym się w miejscowości Loutra Pozar (Grecja) walnym zebraniu członków EHTTA Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk, zaprezentował krótki film promocyjny oraz przedstawił walory i historię naszej uzdrowiskowej miejscowości. Fakt powrotu Lądka-Zdroju do grona europejskich miejscowości o bogatej historii i tradycji wykorzystwania wód termalnych przyjęto gromkimi brawami.

Przyjęcie Lądka-Zdroju w poczet członków EHTTA to bardzo ważne wydarzenie w skali naszego kraju – Lądek-Zdrój jest pierwszym i jak na razie jedynym miastem z Polski, obok tak znanych i prestiżowych europejskich uzdrowisk jak m. in.Baden-Baden w Niemczech, Karlove Vary z Republiki Czeskiej czy Pammukale z Turcji.

Zważywszy na rangę wydarzenia, w wizycie w greckim Loutra Pozar towarzyszy włodarzowi lądeckiego samorządu Pani Katarzyna Świętosławska – przedstawiciel Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli.

Pierwsze efekty działania są już widoczne – wspólnie z komisją UE oraz Polską Organizacją Turystyczną wydany został katalog „Uzdrowiska”, na którego okładce – oprócz informacji wewnątrz – znalazła się fotografia wnętrza lądeckiego Zdroju „Wojciech”. Katalog ten – w kilku wersjach językowych – przeznaczony jest dla odbiorców zza granicy i kolportowany jest m. in. w Brukseli oraz podczas zagranicznych międzynarodowych targów turystycznych i wydarzeń związanych z tematyką SPA.

Warto zaznaczyć, że wszyscy członkowie EHTTA są częścią organizacji o konkretnych celach i celach dotyczących zachowania i ochrony dziedzictwa termicznego i kultury, a także stali się częścią Europejskiej Drogi Kulturalnej certyfikowanej przez Radę Europy.

Członkostwo w EHTTA jest efektywną i nowoczesną formą promocji m.in. przez międzynarodowy portal prowadzony m.in. w języku angielskim, liczne wydarzenia kulturalne o charakterze międzynarodowym organizowane na szlaku tras kulturowych oraz szereg wspólnych projektów, w których Gmina Lądek-Zdrój od tego momentu będzie brała czynny udział.

Źródło: www.klodzko.naszemiasto.pl