Czym jest smog i dlaczego trzeba się go bać? O temacie smogu i sposobach leczenia jego skutków przedstawiciele Uzdrowiska Kopalnia Soli „Wieliczka” dyskutowali ze środowiskiem medycznym na konferencji w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie 27 stycznia.

Wydarzenie poświęcono tematyce zanieczyszczeń powietrza, jego celem było zwiększenie świadomości na temat przyczyn i możliwości walki ze skutkami, jakie smog wywołuje w naszym organizmie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji województwa małopolskiego, eksperci, specjalizujący się w tematyce zanieczyszczenia powietrza, lekarze oraz mieszkańcy, dla których problem walki ze smogiem ma szczególne znaczenie.

Konferencję otworzył Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, po czym podpisany został list intencyjny pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu, Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym w Zakopanem i Kopalnią Soli „Wieliczka”, które wyraziły wolę wspólnego działania na rzecz rozwoju rehabilitacji pulmonologicznej. Strony oświadczyły, że będą dążyć m.in. do opracowania i realizacji programów profilaktycznych – szczególnie profilaktyki schorzeń układu oddechowego oraz informować pacjentów o możliwości uczestnictwa w projektach badawczo-naukowych.

Kopalni Soli Wieliczka to unikatowe na skalę światową uzdrowisku pomagające cierpiącym na choroby układu oddechowego. Praktykowana w nim, rehabilitacja oddechowa, to również ratunek dla osób narażonych na kontakt z zanieczyszczonym powietrzem. W procesie leczenia podstawową rolę odgrywa specyficzny mikroklimat solnych podziemi, który różni się zasadniczo od klimatu, jaki występuje na powierzchni ziemi. O leczniczych właściwościach powietrza decyduje przede wszystkim: wyjątkowa czystość bakteriologiczna, wysoka wilgotność i duża zawartość chlorku sodu oraz takich pierwiastków jak magnez, mangan i wapń. Przede wszystkim jednak powietrze w Kopalni nie zawiera zanieczyszczeń, w które obfituje to na powierzchni ziemi. Przeprowadzone 135 m pod ziemią badania wyraźnie pokazują, ze stężenia niebezpiecznych cząstek stałych są tam wyjątkowo niskie (PM4 średnie stężenie 7 µg/m3). Oznacza to, że panujący mikroklimat jest korzystniejszy od tego, który występuje w rejonie m.in. tzw. Zielonych Płuc Polski (do 15 µg/m3).

Źródło: www.kopalnia.pl