Specjalistyczny pakiet rehabilitacyjny dla osób chorujących na stwardnienie rozsiane dostępny w Sanatorium Ustroń w Ośrodku Tulipan. Program pobytu został opracowany z udziałem prof. dr hab. Krystyny Pierzchały, wojewódzkiego konsultanta ds. neurologii.

Osoby chore na SM muszą być usprawniane w sposób ciągły, dlatego tak cenna jest rehabilitacja połączona z wypoczynkiem w ramach pobytu sanatoryjnego. Gruntowna analiza i ocena stanu pacjenta przeprowadzona przez lekarza specjalistę gwarantują prawidłowo dobraną i prowadzoną kurację.

Program rehabilitacji jest ustalany indywidualnie dla każdego pacjenta, mając na uwadze: stan kliniczny, okres choroby, postać choroby, występujące powikłania i sytuację socjalną. Kuracjusze podczas przyjęcia do sanatorium oceniani są za pomocą skali: Ashwortha, EDSS i Barthela, co pozwala na wnikliwą obserwację postępów rehabilitacji oraz jej wpływu na poprawę jakości życia.

Więcej na temat pobytu rehabilitacyjnego dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym można znaleźć tu: www.hotel-tulipan.pl

Źródło: Sanatorium Ustroń, Ośrodek Tulipan, www.hotel-tulipan.pl