Dolnośląska Jesień Onkologiczna to jedno z ważniejszych w regionie wydarzeń eksperckich poświęconych tematyce nowotworowej. Tegoroczna konferencja odbyła się w dniach 16-18 października 2015 r. w Pałacu Wojanów koło Jeleniej Góry z inicjatywy Fundacji Centrum Edukacji Samorządowej, wspieranej przez Polską Grupę Uzdrowisk. Tematem przewodnim były postępy w leczeniu nowotworów.

XIX Dolnośląska Jesień Onkologiczna, poświęcona tematyce postępów w leczeniu nowotworów, to cykl wykładów prowadzonych przez wybitnych lekarzy specjalistów. Sympozjum zainaugurował prof. dr hab. Piotr Rutkowski wykładem „Czerniak i nowa strategia w leczeniu”. Specjaliści skupili się również na problematyce raka piersi, nowotworów układu pokarmowego i raka płuc. PGU wraz z Fundacją Centrum Edukacji Samorządowej, Polskim Towarzystwem Onkologicznym Oddział we Wrocławiu oraz Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu byli inicjatorami spotkania.

Polska Grupa Uzdrowisk wpisuje się swoją działalnością w wydarzenie. W Uzdrowiskach Kłodzkich w obiekcie uzdrowiskowym „Zameczek” działa Uzdrowiskowa Poradnia Onkologiczna, w której lekarze specjaliści z zakresu onkologii klinicznej udzielają porad i konsultacji specjalistycznych również w obszarze edukacji medycznej i promocji zachowań prozdrowotnych. Co ważne, z usług poradni będę mogli korzystać nie tylko kuracjusze i goście PGU, ale i pacjenci z zewnątrz, potrzebujący specjalistycznej porady onkologicznej. Ponadto od początku roku we współpracy z Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie realizowany jest program uzdrowiskowej rehabilitacji onkologicznej dla pacjentów po incydentach nowotworowych, również w obiekcie „Zameczek”. Zaś w ramach kontraktu NFZ ośrodki Polskiej Grupy Uzdrowisk realizują rehabilitację onkologiczną dedykowaną kobietom po mastektomii, tym samym realizując rehabilitację w schorzeniach onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego.

uzdrowiskowa rehabilitacja onkologiczna UK-PGU 181x57 cmyk krzywe

Źródło: Polska Grupa Uzdrowisk (PGU), Uzdrowiska Kłodzkie, zuk-sa.pl