Zachęcamy do zapoznania się z drugim – zaktualizowanym wydaniem „Łódzkiego Informatora dla Seniorów” opracowaną przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ.

Łódzki Informator dla Seniorów powstał z myślą o potrzebach osób 60+, które stanowią niemal jedną czwartą liczby mieszkańców Miasta Łódź. Informator stanowi kompendium wiedzy na temat różnych dziedzin życia, ma za zadanie aktywizować oraz wspomagać najstarszych łodzian.

ŁÓDZKI INFORMATOR DLA SENIORÓW

Łódzki Informator dla Seniorów został opracowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na podstawie informacji udostępnionych przez:

• Biuro ds. Partycypacji Społecznej UMŁ
• Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
• Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Społecznych OPUS/ LGD
• Fundację Subvenio
• Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
• Uniwersytety / Akademie III Wieku w Łodzi
• Wydział Kultury UMŁ
• Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
• Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi

Treść informatora została podzielona na następujące rozdziały :

1. AKTYWNY SENIOR
2. INFORMACJA O UPRAWNIENIACH I ULGACH PRZYSŁUGUJĄCYCH NIEPEŁNOSPRAWNYM SENIOROM
3. POMOC / WSPARCIE
4. ZDROWIE
5. BAZA TELEADRESOWA / PRZYDATNE KONTAKTY

W kwietniu 2017 r. została wydana druga zaktualizowane edycja Łódzkiego Informatora dla Seniorów

PUNKTY DYSTRYBUCJI

1. Biuro Zespołu ds. Seniorów – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Zachodnia 47, p. 132
2. Oddziały ds. Obsługi Mieszkańców UMŁ:
• ul. Zachodnia 47
• al. Politechniki 32
• ul. Krzemieniecka 2
• ul. Piotrkowska 153
• al. Piłsudskiego 100
• ul. Inflancka 45
• ŁCKzM ul. Piotrkowska110 (wejście od Pasażu Schillera)

ELEKTRONICZNA WERSJA INFORMATORA ​

Łódzki Informator dla Seniorów w formacie PDF do pobrania na dole strony

Przejdź do PDF

Źródło: seniorzy.uml.lodz.pl