W gminie Zbójnie rozpoczął działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku. Seniorzy mają za sobą pierwsze spotkanie, na którym uczyli się nowych technologii.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zbójnie spotkali się w bibliotece gminnej na warsztatach kształtujących umiejętności korzystania z nowych technologii. – Uczestnicy na tzw. zajęciach wstępnych zapoznali się z obsługą tabletów, smartfonów itp…

Umiejętność używania tego typu urządzeń w obecnych czasach okazuje się niezwykle przydatna. Powyższe działania realizowane są w ramach projektu „E-kultura w srebrnym wieku”, a jego głównym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu osób w wieku 50 plus – informuje Urząd Gminy w Zbójnie.

Źródło: www.pomorska.pl