W związku z prowadzonymi w całym kraju działaniami w ramach kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” informuję, że strażacy Państwowej Straży Pożarnej mogą udzielić pomocy przy montażu czujników dymu i tlenku węgla.

Pomoc w zakresie instalowania czujników powinna być udzielona osobom powyżej 75 roku życia lub wskazanym przez lokalne ośrodki pomocy społecznej oraz osobom samotnym z dysfunkcją ruchu.

Osoby potrzebujące w w/w zakresie pomocy proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu pod numerami telefonów:
• kpt. Jarosław Skotnicki tel.: 52 357 50 21 w. 231
• sekretariat KP PSP w Inowrocławiu tel.: 52 357 50 21 w. 222

Źródło: http://gminainowroclaw.eu