Srebrna Sieć to nazwa projektu, który wspólnie już realizują samorządy z regionu słupskiego z myślą o osobach w wieku 60 plus. Obejmuje on uruchomienie Srebrnego Telefonu, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla seniorów objętych teleopieką oraz szereg działań opiekuńczych dla osób starszych.

Do realizacji projektu przystąpiło osiem gmin (Kobylnica – lider projektu, Damnica, Główczyce, Kępice, Słupsk, Ustka, Potęgowo, Tuchomie) oraz powiat słupski.

Wszyscy chcą wspólnie działać z myślą osobach starszych. – Seniorzy i ich opiekunowie z terenów gmin objętych projektem mogą skorzystać z teleopieki, rehabilitacji domowej, sąsiedzkich usług opiekuńczych oraz szkoleń i warsztatów z zakresu pielęgnacji i profilaktyki zdrowotnej – wyliczał wczoraj Paweł Lisowski, starosta słupski, który przed dziennikarzami promował nowy projekt, prezentując m.in. wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego zlokalizowaną na parterze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku.

Do czasu trwania projektu, czyli do 2020 roku, sprzęt i urządzenia rehabilitacyjne będą tam mogli wypożyczać za darmo na pół roku seniorzy objęci systemem teleopieki w gminach, które weszły do projektu (o szczegółach można się dowiedzieć pod numerem telefonu 59 841 43 1).

Starosta od razu jednak zapowiedział, że po zakończeniu projektu sprzęt za ponad 170 tys. zł zostanie własnością powiatu słupskiego, a wtedy starosta będzie dążył do tego, aby korzystała z niego jak największa liczba seniorów. – Ponieważ system teleopieki jeszcze nie jest zamknięty, to wciąż można się do niego zapisać. Pierwsze sprawozdania z jego funkcjonowania pokazują, że okazał się skuteczny – dodał starosta Lisowski, choć przekładów nie podał.

Zadzwoń na Srebrny Telefon W ramach projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku prowadzi także Punkt Poradniczo-Informacyjny, tzw. Srebrny Telefon dla osób w wieku powyżej 60 roku życia. Srebrny Telefon – numer 512 079 526 – czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Każdy zainteresowany może tam otrzymać informacje dotyczące: aktualnych działań profilaktycznych prowadzonych przez placówki medyczne zlokalizowane na terenie Słupska, ofert rehabilitacyjnych dostępnych w placówkach medycznych, planowanych imprez oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych w gminach powiatu słupskiego i bytowskiego, bezpłatnych sezonowych imprez kulturalnych w Słupsku oraz innych wydarzeń artystycznych uwzględnionych w repertuarze miejscowego teatru.

Seniorzy otrzymają również poradę w chwilach osamotnienia, smutku i pojawiających się trudności w funkcjonowaniu bieżącym. Mogą dzielić się sukcesami, przekazywać informacje związane z pozytywnymi zmianami w życiu, podawać przykłady ciekawych rozwiązań trudnych sytuacji, przedstawiać pomysły na poprawę komfortu swojego funkcjonowania. Ponadto otrzymają m.in. informacje w sprawach związanych z bezpieczeństwem, zwłaszcza przestrogi przed osobami posługującymi się ulepszoną „metodą na wnuczka”, zalecenia dotyczące zachowania ostrożności w kontaktach z nieznanymi osobami podającymi się za akwizytorów, inkasentów oraz przedstawicieli instytucji publicznych. Zakwalifikowany przez władze wojewódzkie całkowity koszt projektu to 3,2 mln zł, gdzie 3 mln zł stanowi europejskie dofinansowanie.

Źródło: www.gp24.pl