Zapraszamy mieszkańców Miasta Ustroń, którzy ukończyli 25. rok życia, do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu “Ustroni@cy w sieci – rozwijamy kompetencje cyfrowe”.

W zajęciach może wziąć udział każdy, kto chce poszerzyć umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu z następujących obszarów:

1. Moje finanse i transakcje w sieci.
2. Rodzic w Internecie.
3. Kultura w sieci.
4. Mój biznes w sieci.
5. Rolnik w sieci.
6. Tworzę własną stronę internetową.
7. Działam w sieciach społecznościowych.

Zgłoszenia należy wysyłać za pośrednictwem strony internetowej: www.ustroniacy.pl lub poprzez formularz rekrutacyjny dostępny w Urzędzie Miasta (Biuro Podawcze) i w Miejskiej Bibliotece Publicznej w godzinach otwarcia.

Uczestnicy szkoleń będą mieć do dyspozycji sprzęt, materiały edukacyjne oraz opiekę trenera.

Szczegółowych informacji udziela Krzysztof Tarabura – tel. +48 513 761 074, e-mail: tarabura@rozdzienski.org.

Strona internetowa projektu: http://ustroniacy.pl 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Instytutem Roździeńskiego. Projekt jest realizowany w ramach programu pn. “Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa; dla działania: 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.