W ramach programu Akademia Bezpieczeństwa 7 listopada w godz. od 10:00 do 12.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędą się warsztaty pt. „Starsi = Bezpieczni”.

Program skierowany jest w szczególności do osób starszych, które najbardziej narażone są na działania oszustów, naciągaczy oraz złodziei. Przypominamy, że w zeszłym tygodniu na terenie naszego miasta doszło do oszustw metodą na tzw. wypadek, w którym wyłudzono przeszło 200 tys. zł.

Celem warsztatów jest podniesienie świadomości osób starszych na temat poprawy ich bezpieczeństwa, a co za tym idzie ograniczenia liczby nadużyć popełnianych na ich szkodę.

Źródło: http://www.jaw.pl/2018/11/warsztaty-bezpieczenstwa-dla-seniorow/