Nie brakuje dzisiaj samotności i opuszczenia. Coraz łatwiej wyrzucić nam z pamięci naszych bliskich: rodziców, dziadków, przyjaciół czy sąsiadów. Coraz łatwiej przychodzi nam odciąć się od nich i zapomnieć, że jesteśmy im potrzebni. Choćby po to, by wysłuchać ich opowieści, zobaczyć świat ich oczami, razem z nimi się pośmiać i popłakać. Tacy już dziś jesteśmy. Asertywni, obojętni, zapominalscy.

Tymczasem nasi bliscy potrzebują żywej osoby gotowej cierpliwie wysłuchać ich pragnień. Każdy z nich ma swoje potrzeby, ale większość potrzebuje niewiele. Kilkanaście czy kilkadziesiąt minut rozmowy może rozświetlić słońcem szarobury świat i tchnąć nowe życie w ludzkie historie. Tacy są seniorzy. Po prostu potrzebują rozmowy.

Na pewno niedoskonałą, ale zawsze realną formą pomocy seniorom jest „Telefon Życzliwości”. Choć to tylko telefon, gdzie człowieka nie widać, ale na szczęście słychać, to jednak zawsze daje kontakt z żywą osobą. Stąd apel, który publikujemy dla szerszej wiadomości mieszkańców, by chociaż w ten sposób wynagrodzić tym, których zdążyliśmy już w naszym życiu zaniedbać.

W ramach współpracy Oddziału ds. Polityki Senioralnej UMŁ z Fundacją Subvenio w 2015 r. powstał w Łodzi „Telefon Życzliwości”. Do tej pory brakowało miejsca, w którym seniorzy mogli pozyskać wsparcie emocjonalne, pomoc specjalistów oraz kompleksową informację na temat możliwości aktywnego spędzania czasu w naszym mieście. Dzięki nawiązaniu współpracy udało się utworzyć Telefon Życzliwości, który obecnie funkcjonuje od pon. do pt. w godzinach 14:00-17:00 (w środy do godziny 18:00):

Numer telefonu „Życzliwości”: 42 638 50 32

Źródło: www.tulodz.com