Warsztaty są adresowane do seniorów mieszkających w Krakowie, pragnących aktywnie zaangażować się w politykę społeczną, chcących zostać przedstawicielami swojego pokolenia w bieżącej polityce miasta oraz chcących podzielić się swoim wieloletnim doświadczeniem.

„Potrzebny Aktywny Senior” to:
• bezpłatne Warsztaty Coachingu Obywatelskiego, czyli warsztaty dotyczące aktywności społecznej, możliwości oraz siły sprawczej osób starszych oraz tworzenia projektów do budżetu obywatelskiego;
• Dzień Aktywnego Seniora;
• wizyty studyjne w „Miejscach z charakterem”.

Uczestnicy projektu otrzymają:
• bezpłatne materiały dydaktyczne;
• poczęstunek podczas zajęć;
• możliwość wzięcia udziału w bezpłatnej jednodniowej wycieczce do „Miejsca z charakterem”.

Rekrutacja do projektu trwa do wyczerpania miejsc. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest ukończenie 60 roku życia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.fundacja.e-gap.pl/seniorzy. Zapisy dokonywane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie projektu. Formularze należy dostarczyć pocztą (e-mail albo tradycyjną) lub osobiście do biura projektu: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, ul. Rakowicka 10b/10. 31-511 Kraków, tel. 12 423 76 05, e-mail: alicja.marszalek@fundacja.e-gap.pl lub magdalena.sobesto@fundacja.e-gap.pl

Harmonogram najbliższych zajęć:

MOWIS, os. Centrum C 10

10.11.2015 – godz. 10:00-13:00

17.11.2015 – godz. 10:00-13:00

24.11.2015 – godz. 10:00-14:00

01.12.2015 – godz. 10:00-14:00

4

Źródło: dlaseniora.krakow.pl