W dniach 9 – 16 września w Gliwicach odbędzie się szkolenie skierowane do doświadczonych liderów z całej Polski, działających w organizacjach senioralnych, którzy ukończyli 60 rok życia i z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Organizator pokrywa koszty noclegu i wyżywienia. Celem szkolenia organizowanego przez Instytut Pracy i Edukacji jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 16 liderów działających w organizacjach senioralnych. Osiągnięcie tego celu zostanie zrealizowane poprzez 7-dniowy cykl szkoleń z udziałem 2 coachów i 16 uczestników. Szkolenie będzie poruszać następujące zagadnienia:

  • Jak wzmacniać zasoby ludzkie w organizacjach senioralnych ?
  • Jak podnosić poziom kultury w organizacjach senioralnych ?
  • Jak zwiększać morale wolontariuszy, jak i również ich samoświadomość oraz pewność siebie ?
  • Jak zwiększyć skuteczność działań zespołu ?
  • Jak usprawniać pracę zespołową w organizacjach senioralnych ?
  • Jak zwiększyć jakość realizowanych przez organizację działań ?
  • Jak zwiększać identyfikację wolontariusza z organizacją ?

Po samym szkoleniu zaplanowane jest praktyczne sprawdzenie nabytych umiejętności w procesie coachingowym przeprowadzonym wśród zaprzyjaźnionych organizacji. Rezultatem projektu będzie raport z tego procesu jako punkt wyjścia do wyłonienia kryteriów do certyfikacji coachów w III sektorze, a ponadto będzie formą praktyki, w ramach której sami uczestnicy mogą otrzymać certyfikat. Zapraszamy seniorów (60+) zaangażowanych w działalność organizacji senioralnych.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem poniżej i należy go przesłać do 15 sierpnia (poniedziałek).

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: seniorzy.wroclaw.pl