Notariat Polski – Krajowa Rada Notarialna oraz rady wszystkich izb notarialnych w Polsce organizują 26 listopada (sobota) ogólnopolską akcję edukacyjną.

W Izbie Notarialnej we Wrocławiu notariusze będą udzielać bezpłatnych i kompleksowych informacji 26 listopada 2016 roku od godz. 10:00 do 16:00 w budynku Starej Giełdy przy pl. Solnym 16 we Wrocławiu.
Celem akcji jest podniesienie poziomu wiedzy osób, które bardzo często nie potrafią zadbać o swoje sprawy związane z ochroną majątku rodziny, dziedziczeniem i uporządkowaniem swoich spraw majątkowych. Tegoroczna edycja Dnia Otwartego Notariatu odbywa się pod hasłem „Porozmawiaj z notariuszem o testamencie notarialnym”, który ma zwrócić szczególną uwagę obywateli na zmienione przepisy prawa spadkowego, w tym także dziedziczenia długów, a w szczególności:

  • przedstawienie rodzajów testamentów i ich skutków prawnych,
  • poszerzenie kręgu spadkobierców ustawowych,
  • zmiany w zakresie sporządzania przez notariuszy aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • kwestie dotyczące różnic pomiędzy zapisem zwykłym, a zapisem windykacyjnym,
  • zmienione przepisy dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe.

Sporządzenie testamentu u notariusza warto rozważyć z kilku powodów: z testamentów własnoręcznych wynikają nierzadko inne skutki niż te, jakich oczekiwałby spadkodawca, notariusz potwierdzi tożsamość spadkodawcy i upewni się, jaka jest jego rzeczywista wola oraz zaproponuje takie zapisy, które pozwolą zrealizować ją zgodnie z obowiązującym prawem. Na wniosek testatora testament może być zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów, rejestracja jest bezpłatna, a ułatwia szybkie odszukanie testamentu po śmierci testatora.

Źródło: seniorzy.wroclaw.pl