Co czwarty Polak ma ponad 60 lat, rzadziej korzysta z Internetu, udziela się sportowo, kulturalnie czy społecznie. Seniorzy gorzej się też odżywiają. Aktywizacji seniorów i zmianie ich podejścia służy otwierany właśnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu program Podniesienie kompetencji seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEP.

Warsztaty fotograficzne, zdrowego żywienia, emisja głosu, obsługa smartfonów i komputerów połączone z bezpieczeństwem w sieci, zajęcia aktywności fizycznej i zdrowego żywienia, do tego języki i ekonomia. Tak przedstawia się program zajęć oferowanych dla seniorów przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.’

Przeszkodą w aktywności przestaje być brak ofert, czy pieniędzy. Senior o stałych dochodach to atrakcyjny klient dla warsztatów medytacji, jogi, zajęć rysunku czy teatru. Barierą jest wykluczenie cyfrowe. Większość ofert dostępnych jest w Internecie. Tam można coś wybrać, zapisać się, czy zapłacić. A brak ruchu, bierność i niewłaściwie odżywianie tylko przyspieszają płynące z wiekiem zmiany. Przerwaniu tej spirali służy oferowany przez Uniwersytet Ekonomiczny program.

Senior cyfrowy

Internet to najprostszy sposób znalezienia ciekawej propozycji sportowej czy kulturalnej. Przeszkodą w przypadku większości seniorów jest nieznajomość obsługi sprzętu i aplikacji ale i świadomość zagrożeń. Dlatego w ramach projektu seniorzy w praktyce przećwiczą używanie sprzętu komputerowego i smartfonów, dowiedzą się jak szybko dostosować wyświetlacz do siebie ale przede wszystkim poznają zasady bezpiecznego korzystania nie tylko z Internetu, ale aplikacji bankowych i płatności elektronicznych, wyszukiwarek tanich połączeń lotniczych czy noclegów.

Senior kulturalny

Autorzy projektu chcą by uczestnicy zwiększyli własną aktywność kulturalną, temu służą warsztaty fotograficzne. Uczestnicy poznają techniki zdjęciowe, naucza się organizować plan, dobierać kadr, ale także cyfrowo obrabiać zrobione zdjęcia, tworzyć i udostępniać wybranym osobom internetowe galerie.

Inną, proponowaną przez organizatorów, formą aktywności są zajęcia wokalne. Oprócz walorów kulturalnych, możliwości śpiewania w chórze, czy zespole takie zajęcia mają znaczenie zdrowotne. Osoby panujące nad swym głosem rzadziej zapadają na choroby gardła czy płuc.

Senior zdrowy

Według badań, ponad 70 procent seniorów cierpi na nadwagę, większość z nich nieprawidłowo się odżywia. Zarówno aktywność fizyczna jak i zdrowa kuchnia nie musza wiązać się z dużymi wydatkami. Uczestnicy zajęć, pod okiem trenerów i mistrzów kuchni, poznają zasady systematycznego uprawiania sportu i racjonalnego żywienia.

Program realizowany będzie przez rok, z cotygodniowymi zajęciami. Organizatorzy pokrywają wszystkie koszty uczestnictwa. Zapisy na zajęcia trwają do końca lutego w biurze wszechnicy Erga Omnes. Rekrutacja odbywa się w godzinach od 9.00 do 12.00, w budynku głównym UEP, p. 138 tel. 61 856 92 45.

Nowy program Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEP jest realizowany w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEP”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Senior XXI wieku to senior aktywny

Źródło: www.epoznan.pl