Prezydent Miasta Katowice oraz Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia” w Katowicach zapraszają mieszkańców Katowic na „Jesienne katowickie dni promocji zdrowia” od 16.11.2015 r. do 04.12.2015 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 18:00.

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE WYKONYWANE BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH PLACÓWKACH:

1. Przychodnia Nr 1, ul. Mickiewicza 9,

2. Przychodnia Nr 3, ul. PCK 1,

3. Przychodnia Nr 13, ul. Ordona 3.

Mieszkańcy Katowic będą mogli skorzystać z wielu bezpłatnych świadczeń, w szczególności takich jak: pomiar ciśnienia tętniczego krwi, badanie EKG, spirometria, perymetria, densytometria, uroflometria, pomiar poziomu glukozy i cholesterolu we krwi, porada lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacja lekarza kardiologa, diabetologa, urologa, okulisty, badanie przesiewowe w kierunku otyłości u pacjentów w wieku 0-19 lat (świadczenia pielęgniarki i porada lekarza pediatry) oraz szczepienia przeciwko grypie.

Z bezpłatnych badań profilaktycznych mogą skorzystać wyłącznie mieszkańcy Katowic – prosimy o zgłaszanie się do badań z dowodem osobistym. W związku z ograniczoną ilością zakontraktowanych świadczeń o udziale w akcji decyduje kolejność zgłoszeń. Akcja w całości finansowana jest ze środków budżetu miasta Katowice.

Źródło: www.katowice.eu