Władze Elbląga chcą wprowadzić program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 65. roku życia zagrożonych chorobami dróg oddechowych. W ciągu dwóch lat z budżetu miasta na ten cel ma być wydanych 160 tysięcy złotych. Programem w tym czasie obejmie około 300 osób.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia profilaktycznego programu dla osób powyżej 65. roku życia został przygotowany na czwartkową sesję Rady Miejskiej. Autorami są urzędnicy Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Elblągu. Program zakłada, że miasto w latach 2019-2020 sfinansuje z budżetu samorządu zakup szczepionek przeciwko pneumokokom dla tych osób, które należą do grupy ryzyka, czyli są zagrożone chorobami układu oddechowego. Koszt? W ciągu dwóch lat 160 tysięcy złotych.

– Streptococcus pneumoniae są najczęstszą zakaźną przyczyną zachorowalności i umieralności w skali świata, powodując około 3,5 mln zgonów rocznie, z czego 1 mln z powodu zapalenia płuc. Najwięcej inwazyjnych zachorowań występuje w dwóch głównych grupach wiekowych, tj. u dzieci do 2. roku życia, u których układ odpornościowy jest jeszcze niedojrzały oraz u osób powyżej 65. roku życia z przewlekłymi chorobami układu oddechowego (astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP), z chorobami układu krążenia, ze schorzeniami metabolicznymi jak np. cukrzyca, u których również stwierdza się deficyty odporności – czytamy w programie, przygotowanym na najbliższą sesję.
Od 2017 roku szczepienie przeciwko pneumokokom jest obowiązkowe dla dzieci od 6. tygodnia do 2. roku życia urodzonych po 31 grudnia 2016 r. oraz dla dzieci do ukończenia 5. roku życia (urodzonych przed 1 stycznia 2017 r.) w sposób szczególny narażonych na zachorowanie. Zaleca się także szczepienia dzieciom i młodzieży do 18 lat oraz osobom powyżej 50. roku życia, w tym wypadku szczepienia są już płatne.
W Elblągu, jak podaje Sanepid na podstawie danych od lekarzy, w latach 2015-2018 z powodu zakażeń pneumokokowych zachorowało 45 osób, w tym 19 osób powyżej 65. roku życia. Rocznie z dobrowolnych płatnych szczepień korzysta od 40 do 60 osób.

Tymczasem osób powyżej 65. roku życia w grupie ryzyka, według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, jest w Elblągu ok. 1,5 tysiąca. Profilaktyczny program przez dwa lata pozwoli zaszczepić przeciwko pneumokokom 640 osób, czyli około 40 procent zagrożonych pacjentów.

„Do programu kwalifikowane będą osoby, które ukończyły 65 rok życia, zamieszkałe na terenie Elbląga, leczone z powodu chorób układu oddechowego z grupy J40 –J47, zakwalifikowane do szczepienia przez lekarza. Pacjent zgłaszający się na szczepienie zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przynależność do grupy ryzyka lub inną dokumentację, na podstawie której będzie można potwierdzić przynależność do grupy ryzyka, w tym np. imienne zaproszenie otrzymane np. od realizatora. Zaświadczenie lekarskie nie będzie wymagane, jeżeli z dokumentacji medycznej posiadanej przez podmiot wykonujący szczepienie będzie wynikać przynależność pacjenta do grupy ryzyka. Spośród potencjalnych uczestników o zakwalifikowaniu się do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń” – czytamy w założeniach programu.

W latach 2019-2020 z budżetu miasta na zakup szczepione ma być wydanych 160 tysięcy złotych. Samorząd przeprowadzi również kampanię informacyjną na ten temat. Urzędnicy nie wykluczają, że program będzie kontynuowany także w kolejnych latach. Decyzję w sprawie wejścia programu w życie podejmą radni na czwartkowej sesji.

Źródło: www.portel.pl