Spotkanie informujące o przeszczepach nerek od osób żyjących – w czwartek 10 grudnia o godz. 14:00 w sali 27, we Wrocławskim Centrum Seniora, pl. Dominikański 6.

<--break->W ramach kampanii społecznej proponujemy otwarte spotkanie dla seniorów oraz osób zainteresowanych tematem dawstwa narządów od osób żywych. Jest to zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej dotyczące promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców.

Projekt skierowany jest do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, rodzin i innych osób zainteresowanych. Temat przedstawi koordynator transplantacji narządów mgr Grażyna Kaczmarek.

Źródło: seniorzy.wroclaw.pl