Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczął kolejny cykl spotkań świadomościowych pn. „Aktywny Senior XXI wieku”. Dotyczy on popularyzacji dobrych rozwiązań w obszarze profilaktyki zdrowotnej i opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi.

Konferencja odbyła się w Hotelu City w Bydgoszczy. Wśród 30 zaproszonych gości znaleźli się słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Krystyna Berg, Jan Marfiewicz, Bożena Sałacińska.
Na spotkaniu można było dowiedzieć się o aktualnej sytuacji osób starszych, poznać problemy jakie napotykają opiekunowie osób z chorobą otępienną oraz zapoznać się z metodami terapeutycznymi w pracy z osobami starszymi. Tematy zrealizowały: dr Ludmiła Zając – Lamparska z UKW w Bydgoszczy, Karolina Kramkowska, Eliza Ludkiewicz.

Spotkanie prowadzone przez psychologów, było bardzo interesujące. Dowiedzieliśmy się wielu nieznanych nam jeszcze problemów związanych z procesem starzenia się i sposobami spowalniania procesów nieodwracalnych – mówi zadowolona ze zdobytej wiedzy, Bożena Sałacińska.

Autor: Miłosz Sałaciński