30 maja 2019 roku, Włocławek był stolicą seniorów naszego regionu. W tym dniu bowiem rozpoczęło się II Kujawsko – Pomorskie Forum Seniorów, którego celem jest wymiana doświadczeń i konsolidacja środowiska senioralnego.

Kazimierzowskiego Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy reprezentowany był przez: Teatr Jednego Aktora – Elżbieta Rogowska, Zespół Tańca Dawnego „Kazimierki” oraz przedstawicielki grup rękodzieła artystycznego: Małgorzata Bruzda, Balbina Czarnecka, Anna Kuś, Łucja Makowska, Genowefa Szczesik, Helena Wyrzykowska.

W ramach II Forum przeprowadzone były konkursy z nagrodami. Do przeglądu zgłosiło się ponad 235 seniorów z programami wokalnymi, kabaretowymi, teatralnymi. Z uwagi na dużą liczbę osób zgłoszonych do wzięcia udziału w przeglądzie, jury ograniczyło wszystkim uczestnikom czas do 15 minut. Taka sytuacja spowodowała, że Elżbieta Rogowska zrezygnowała z występu, aby umożliwić zaprezentowanie się „Kazimierek”.

– Główną nagrodę otrzymała grupa taneczna „Taniec w Kręgu” z UTW przy UTP z Bydgoszczy. Nasze „Kazimierki” otrzymały wyróżnienie. Po ogłoszeniu wyników konkursu, wystąpiła Dama Polskiej Piosenki – Irena Santor z zespołem – relacjonuje Lonia Butkiewicz.

Dama Polskiej Piosenki i KUTW-owicze we Włocławku

Dama Polskiej Piosenki i KUTW-owicze we Włocławku

Dama Polskiej Piosenki i KUTW-owicze we Włocławku

Dama Polskiej Piosenki i KUTW-owicze we Włocławku

Dama Polskiej Piosenki i KUTW-owicze we Włocławku
Dama Polskiej Piosenki i KUTW-owicze we Włocławku
Dama Polskiej Piosenki i KUTW-owicze we Włocławku
Dama Polskiej Piosenki i KUTW-owicze we Włocławku
Dama Polskiej Piosenki i KUTW-owicze we Włocławku
Dama Polskiej Piosenki i KUTW-owicze we Włocławku
Źródło: Tekst i zdjęcia Bożena Sałacińska