Przemoc i agresja

Drodzy Czytelnicy, odnoszę wrażenie, że przemoc i agresja, które ludzkość generuje wobec siebie sięga zenitu. Czasopisma, Internet gazety, wręcz prześcigają się w serwowaniu nam coraz to nowych tego typu scen i informacji. Ważnym aspektem elementarnej higieny psychicznej jest możliwie jak największe ograniczenie tego rodzaju informacji. Ostatecznie one nic nie wnoszą w nasze życie, a pogłębiają strach, frustrację i powodują, że w nas samych budzi się agresja. Zadbajmy o możliwie jak najmniejsze narażanie siebie na tego typu ekspozycje.

Strach

Obecne czasy niosą nam dodatkowe obciążenia w postaci lęku społecznego. Mamy oczywiście swoje indywidualne lęki a teraz jeszcze dochodzi lęk o zdrowie i obawy związane z epidemią. Drugim poważnym lękiem jest ten wynikający z widma globalnej wojny. W tej sytuacji najpilniejszą rzeczą jest weryfikacja, czy moje lęki są uzasadnione, a także zaprzestanie karmienia siebie negatywnymi myślami. Warto abyśmy odwracali uwagę w stronę pozytywów. Ochronimy siebie i zapobiegniemy rozprzestrzenianiu się zbędnej paniki.

Depresja, przygnębienie

Myślę, że obecna rzeczywistość funduje nam wiele powodów do smutku i życia w depresji, jednak od nas zależy na ile postaramy się zadbać o to, co pozytywne w naszym życiu. Prostą i skuteczną metodą może być prowadzenie dziennika wdzięczności.

Chciwość, żarłoczność

Spożywanie pokarmów i napojów w nadmiarze, a nieodpowiednich do indywidualnej konstrukcji psychofizycznej, jest bardzo często przyczyną słabego stanu zdrowia oraz przedwczesnej utraty życia. Jesteśmy bombardowani ze wszystkich stron przez nasiloną propozycję czynienia nas nabywcami pokarmów, napojów i różnych przedmiotów oraz przez nacisk na seksualność, będącą głównym składnikiem i nieodłącznym elementem współczesnych książek, filmów, telewizji, pseudosztuki, Internetu. Różnica ta musi być jasno rozpoznana przez każdego chcącego zadbać nie tylko o swoje zdrowie psychiczne.Redakcja

Jak możemy temu zaradzić?

Poprzez uproszczenie życia zewnętrznego oraz rozwój ludzkich sił wewnętrznych. Każdy z nas dochodzi do tego inną drogą, gdyż każdy z nas niesie inne doświadczenie życiowe. Warto jednak nad sobą pracować i dążyć do równowagi.