„Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń. Kruchość ludzkiego istnienia, w sposób najbardziej wyrazisty ujawniająca się w starszym wieku, staje się w tej perspektywie przypomnieniem o wzajemnej zależności i nieodzownej solidarności między różnymi pokoleniami, jako że każdy człowiek potrzebuje innych i wzbogaca się dzięki darom i charyzmatom wszystkich”.

Autorem cytatu jest najprawdopodobniej Jan Paweł II. Piękne i głębokie słowa stanowią charakterystykę ludzi w podeszłym wieku. Inspirujący i ciekawy tekst autorstwa Bernadetty Pałczyńskiej prezentujemy w wersji skondensowanej.

Zacząć należy od tego, że dziadkowie zazwyczaj są osobami dojrzałymi pod względem emocjonalnym i doświadczonymi życiowo. Jednocześnie odgrywają bardzo ważne zadanie w życiu nie tylko dziecka, ale i jego rodziców. Ich wiedza, umiejętności a przede wszystkim życiowe doświadczenie sprawiają, że stają się podporą i pomocą. Zdecydowanym atutem dziadków jest to, że mają więcej czasu niż rodzice. Dlatego między dziadkami i wnukami wytwarza silna więź, która pomimo dużej różnicy wiekowej owocuje budowaniem pozytywnych i trwałych relacji. Ponadto atutem dziadków jest cierpliwość, której często brakuje rodzicom.

Dziadkowie – ci, którzy opowiadają o tradycjach…

Wspomniana wiedza może dotyczyć między innymi opowieści o przodkach, dbania o pamiątki (np. zdjęcia) i kultywowania tradycji rodzinnych. Dzieci bardzo chętnie słuchają opowieści przekazywanych przez babcię czy dziadka. Wówczas jednocześnie pielęgnuje się wiedzę na temat już nieżyjących. Dziadkowie mogą również „zarazić” swoimi zainteresowaniami wnuków, co ma oczywiście pozytywny skutek. Dzięki temu dziecko może dowiedzieć się czym interesują się dziadkowie i jednocześnie może rozwijać z nimi pasje.

Dziadkowie – nieoceniona pomoc w procesie wychowania…

Dziadkowie to doświadczeni rodzice, którzy wychowali już własne dzieci. Mają zatem dużą wiedzę na temat postępowania z dziećmi, a przede wszystkim ich wychowywania. Mogą służyć podpowiedzią i radą. Miłość dziadków do dziecka jest najczęściej dojrzała i świadoma. Dziadkowie mają już za sobą pewien bagaż doświadczeń w wychowywaniu dzieci, nie popełniają takich błędów jak rodzice.

Dzieci bardzo często zwracają się do dziadków w chwilach trudnych, wtedy kiedy potrzebują pocieszenia, a nie mogą go uzyskać od rodziców. Stres związany z obecnym dość szybkim życiem powoduje frustracje, które niestety często odreagowuje się na dzieciach. Wówczas rola babci czy dziadka jest pożądana. Dziadkowie stają się kimś w rodzaju pośrednika między rodzicem, a dzieckiem.

Dziadkowie – towarzysze najlepszych zabaw…

Warto również wspomnieć o tym, że babcia i dziadek to niezastąpieni towarzysze zabaw. Z uwagi na czas, którym dysponują mogą dziecku poświęcić dużo uwagi. Chętnie się z nimi bawią, kupują zabawki i wchodzą w różne role, których oczekują od nich dzieci. Dzięki swojemu zaangażowaniu w życie rodziny i doświadczeniu życiowemu łatwiej przełamują barierę komunikacyjną. Kontakty dziadków z wnukami zazwyczaj przebiegają w atmosferze przyjaźni i partnerstwa.

Podsumowując…

Rola babci i dziadka powinna był pełniona z radością i miłością, a przede wszystkim w mądry sposób. Dzięki dziadkom dzieci uczą się akceptacji, rozwijają swoje zainteresowania, kształtują poczucie trwałości rodziny. Dość istotny jest wpływ dziadków na wychowanie dzieci, co przejawia się poprzez opiekę, a także wsparcie dla rodziców dziecka. Powinni oczywiście brać udział w wychowywaniu, ale nie powinni zastępować rodziców. Ich rola powinna kojarzyć się dziecku z przyjemnościami.

Autor: Emilia Glugla, ekspert ds. relacji społecznych serwisu www.zdrowy-senior.org

szlachetnezdrowie.bloog.pl.