III Międzynarodowa Konferencja pt. „Medyczna marihuana w teorii i praktyce: nauka, medycyna, prawo”, odbędzie się w dnia 26-27 maja br. we Wrocławiu, w hotelu Ibis Styles (pl. Konstytucji 3-go Maja 3).

Legalne preparaty na bazie konopi znajdują ogromne grono odbiorców właśnie wśród seniorów. Badania naukowe wykazują, że składniki zawarte w konopiach mogą być skuteczne w walce z chorobami dotykającymi szczególnie osoby starsze, tj. choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, polineuropatia, nadciśnienie i wiele innych.

Konferencja jest inicjatywą Fundacji Krok Po Kroku w Oławie, która od lat zajmuje się propagowaniem medycznych właściwości konopi. Założycielką Fundacji jest Dorota Gudaniec – nazywana „matką medycznej marihuany w Polsce”, a prywatnie – mama Maxa, chłopca cierpiącego na lekooporną postać padaczki, który był pierwszym w Polsce pacjentem oficjalnie leczonym preparatami na bazie konopi.

W wyniku działań Koalicji Medycznej Marihuany i środowisk aktywistycznych, udało się doprowadzić do zmian legislacyjnych w kraju – od listopada ubiegłego roku medyczna marihuana jest (w teorii) dostępna dla pacjentów. Niestety pacjenci nie mają wsparcia lekarzy, bo tych nikt nie uczy, jak posługiwać się medyczną marihuaną. Dlatego Konferencja będzie doskonałą okazją dla lekarzy i pacjentów, żeby zdobyć rzetelną wiedzę i skorzystać z doświadczeń ekspertów oraz praktyków z Polski i świata.

Dla kogo jest konferencja?

LEKARZE I PERSONEL MEDYCZNY – zdobędą rzetelną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w swojej pracy
PACJENCI – poznają nowe możliwości leczenia i rozwiązania swoich problemów zdrowotnych
POLITYCY – będą mieli szansę poszerzenia swojej wiedzy w zakresie systemów prawnych obowiązujących w innych krajach i czerpania z najlepszych na świecie źródeł ws. medycznej marihuany

Tematyka konferencji:

Nauka – najnowsze doniesienia naukowe ze świata medycznej marihuany
Medycyna – doświadczenia lekarzy i pacjentów podejmujących się terapii medyczną marihuaną
Prawo – międzynarodowe doświadczenia związane z regulacjami prawnymi dot. wykorzystania marihuany w leczeniu

Więcej informacji o wydarzeniu oraz zapisy: www.konferencja.fundacjakrokpokroku.org.pl 

Powodzenie wydarzenia w dużej mierze zależy od wsparcia mediów, dlatego serdecznie zachęcam do promocji wydarzenia wśród swoich odbiorców, przekazania informacji o konferencji kolegom i koleżankom potencjalnie zainteresowanym tego typu wydarzeniem, a szczególnie – do wzięcia udziału w konferencji.

Dla dziennikarzy przewiduję bezpłatne wejściówki, które będą dostępne po wypełnieniu wniosku o udzielenie akredytacji dziennikarskiej (w załączniku).

Źródło: www.konferencja.fundacjakrokpokroku.org.pl