Rozwinięciem działań turystycznych Wejherowskiej Wiosny była organizacja Marszu Nordic Walking Studentów UTW. Marsz miał charakter ogólnopolski i nie tylko, bo przekroczył granicę Litwy i Białorusi.

W układzie rodzinnym, a tak postrzegamy naszą uniwersytecką wspólnotę, postanowiliśmy zorganizować „zjazd rodzinny”. Przedstawicielami uniwersytetów są studenci – nordicowcy. Do współpracy zaprosiliśmy Polską Federację Nordic Walking oraz Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Koncepcja jest niezwykle prosta. Tego samego dnia, o tej samej godzinie studenci wyruszają na 5 km trasę. Dzielące nas odległości znikają, gdy pomyślimy o współuczestnikach marszu . Coraz więcej uniwersytetów spotyka się, by pójść w marszu razem. Zapraszane są lokalne władze, a także inne organizacjekomentuje Roman Białas, Prezes Stowarzyszenia „Akademia Złotego Wieku”, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie.

Z roku na rok wzrasta liczba uniwersytetów i uczestników. W tym roku udział wzięło 4120 studentów z 136 UTW. W okresie czterech lat, 189 UTW uczestniczyło w marszu. Dane z IV marszu oraz zdjęcia można obejrzeć na stronie: www.utww.pl

Kolejna edycja zaplanowana jest 6 maja 2017 r. Organizatorzy Zapraszają wszystkich dotychczasowych uczestników, a także tych, którzy jeszcze nie brali udziału.

Źródło: Prezes Stowarzyszenia „Akademia Złotego Wieku”, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie, utww.pl