14 kwietnia odbyło się w Krakowie spotkanie poświęcone srebrnej gospodarce zorganizowane przez Klaster LifeScience Kraków. Srebrna gospodarka to inaczej gospodarka senioralna rozumiana jako system usług i wytwarzania dóbr ukierunkowany na wykorzystanie potencjału nabywczego osób starszych i zaspokajający ich potrzeby konsumpcyjne, bytowe oraz zdrowotne.

Spotkanie składało się z 5 prelekcji prowadzonych przez ekspertów, którzy podjęli wyzwanie odpowiedzi na najistotniejsze pytania dotyczące gospodarki senioralnej oraz przybliżenia zagadnień takich jak: promocja zdrowia i aktywności osób starszych, opieka medyczna, innowacje ułatwiające życie w chorobie, starzejące się społeczeństwo, realizowanie programów i inicjatyw gospodarczych.

ZDROWY I AKTYWNY SENIOR

Sylwia Tałach – Kubas ze Stowarzyszenia Plineu wyjaśniała jak utrzymać zdrowie fizyczne i mentalne w wieku senioralnym i wspierać utrzymywanie nawyków zdrowego stylu życia w odniesieniu do projektu Planner 50+ realizowanym przez Akademię Zdrowego Stylu Życia PLINEU. Najważniejsze punkty, których dotyczył program zdrowego starzenia i które warto realizować w odniesieniu do własnych działań to:

1. Bądź aktywny;
2. Wychodź do ludzi;
3. Poznawaj;
4. Dziel się z innymi;
5. Bądź uważny/a”.

Monika Brzyska i Aleksandra Piłat Z Zakładu Socjologii Medycyny Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentowały problematykę promocji zdrowia oraz aktywności osób starszych.

Polska należy do jednego z siedmiu najszybciej starzejących się państw Europy, a prognozowany dalszy wzrost liczby osób starszych spowoduje konieczność zmierzenia się z wieloma wyzwaniami – jak wyjaśniły prelegentki.

W 2014 roku Polska była zamieszkana przez 5 874 047 osób w wieku 65 lat i więcej, co stanowiło 15.3% populacji, a do 2050 roku niemalże co trzecia osoba będzie miała 65 lat i więcej. Istotnym zjawiskiem jest tzw. podwójne starzenie się ludności. W Małopolsce liczba osób po 80 roku życia wynosiła w 2013 roku ponad 129 tysięcy. Reprezentantki z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentowały interesujący system HealthProElderl, promujący zdrowie dla odbiorców 50+, 60+, który zaszczepiony został na polskim gruncie, przynosząc satysfakcjonujące efekty.

TELEMEDYCYNA

Justyna Kalota z Comarch Healthcare przybliżyła nowoczesne metody z zakresu telemedycyny dedykowane współczesnym seniorom – tzw. Zdalne Usługi Opiekuńcze. Mają one na celu stały monitoring osób starszych, umożliwienie im stałego kontaktu z lekarzem bez konieczności ciągłego wychodzenia z domu, lokalizację pacjentów na mapach oraz kontrolę stanu zdrowia pacjentów przez wykwalifikowanych ratowników i specjalistów. To również dostęp do aparatury pomiarowej, realizacja leczenia zdalnie i indywidualne traktowanie pacjenta (dopasowana konfiguracja pomiarów i terapii).

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Bożena Rajchel – Chyla z Instytutu Przemysłu Skórzanego przedstawiła współczesny problem osób starszych z cukrzycą i reumatoidalnym zapaleniem stawów wraz z jego innowacyjnymi rozwiązaniami – specjalnym obuwiem wpływającym na poprawę sprawności fizycznej.

Działania takie jak: odpowiednia opieka medyczna, edukacja w zakresie profilaktyki i domowej pielęgnacji stóp, pielęgnacja stóp (zabiegi podologiczne), zaopatrzenie w odpowiednie obuwie, wkładki i inne ortezy kończyn dolnych, mogą i powinny nie tylko przynosić ulgę dotkniętym bolesnością stopom, ale umożliwiać czynny udział w działalności zawodowej i społecznej.

Ogromne znaczenie ma tutaj obuwie ortopedyczno-lecznicze wykonywane seryjnie, pooperacyjnie lub na miarę. Charakteryzują je: podszewki i wyściółki, które można łatwo oczyścić z zabrudzeń, konstrukcja obuwia, z ograniczoną ilością elementów a tym samym szwów i zgrubieńmiękkie, piankowe wyłożenia w miejscach newralgicznych (język, kołnierz, okolice kostek, konstrukcja cholewek zapewniająca łatwe wzuwanie obuwia, dobre dopasowanie obuwia do stopy i łatwe zapinanie obuwia, podeszwy o zróżnicowanych właściwościach.

POLITYKA SENIORALNA

Katarzyna Opoczka (UMWM) przedstawiła losy srebrnej gospodarki w kontekście regionu Małopolski. To pierwszy region w kraju, gdzie podjęto prace nad budowaniem polityki senioralnej. Władze województwa nie mają wątpliwości, że odpowiednie działania w tym zakresie są szansą na gospodarczy rozwój regionu. Dlatego też powstał poradnik „Srebrna gospodarka szansą dla Małopolski” – zbiór rekomendacji i wskazówek, które pomogą w realizowaniu polityki senioralnej także na szczeblu lokalnym. To pierwsze tego typu opracowanie w Polsce. Poza tym poznaliśmy nowe technologie dla Srebrnej Gospodarki oraz plany otwartego konkursu ofert wraz z najbliższym Kongresem Srebrnej Gospodarki.

IMG_9260

fot. Fundacja Klaster LifeScience Kraków

IMG_9318

fot. Fundacja Klaster LifeScience Kraków

IMG_9361

fot. Fundacja Klaster LifeScience Kraków

IMG_9282

fot. Fundacja Klaster LifeScience Kraków

IMG_9278

fot. Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Źródło: Fundacja Klaster LifeScience Kraków, lifescience.pl