Czy szykują się duże rewolucje w emeryturach? Czy możemy spodziewać się podwyżki? Sprawdzamy jakie zmiany proponuje rząd.

Na korzyść świadczeniobiorcy przemawia fakt, że niskie świadczenia emerytalno – rentowe nie będą waloryzowane w oparciu o inflację i wzrost płac jak to było do tej pory. Wyższe emerytury pozostaną  waloryzowane bez zmian, ale to też dobre rozwiązanie dla pobierających.

1 marca 2020 emeryci, renciści i osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają podwyżkę waloryzacyjną.

Zmieni się to, że  świadczenia będą naliczane inaczej.

Program rządu zakłada, że niższe świadczenia będą podlegać nie waloryzacji procentowej, ale kwotowej, dzięki czemu będą większe. Zostanie  wprowadzona minimalna kwota podwyżki – 70 zł brutto.

Świadczeniobiorcy z wyższymi emeryturami, czyli od ok. 2.200 zł brutto, dostaną podwyżki według starych zasad, a więc z uwzględnieniem inflacji i 20-procentowego wzrostu płac, ponieważ według dotychczasowego systemu ich podwyżki będą większe niż 70 zł brutto, a więc przy tej kwocie by stracili.

W obecnym systemie przy dotychczasowych przewidywaniach Ministerstwa Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie  inflacji i wzrostu płac wskaźnik waloryzacyjny w 2020 r. wyniósłby 3,24 proc. W związku z tym emeryt pobierający 1.500 zł brutto dostałby 48 zł podwyżki, a osoba pobierająca 1.700 zł – 55 zł brutto więcej. Po zmianach oboje dostaną po 70 zł brutto więcej, bo taka jest zakładana najniższa podwyżka.

Rząd  zapowiedział, że najniższą emeryturę podniesie w przyszłym roku o 100 zł brutto.  Od marca 2020 r. najniższe świadczenie będzie wynosić 1.200 zł brutto (obecnie 1.100, netto 888,25 zł). W planach jes również stopniowe zwiększanie dodatku pielęgnacyjnego, jednak nie określił, o ile. Na dzień dzisiejszy wynosi on 222 zł brutto i przysługuje od 75 lat. 13 emeryturę mają nadal otrzymywać wszyscy uprawnieni do świadczeń emerytalnych i rentowych – oczywiście będzie ona rosła wraz emeryturą minimalną.

Jednocześnie rząd zapowiada od 2021 r. dodatkowo 14 emeryturę. Jednak nie wszystkim będzie przysługiwać – tylko osoby z dochodem do 2.900 zł brutto.

  • Warunkami otrzymania zwykłej emerytury minimalnej są staż pracy
           (20 lat dla kobiet, 25 dla mężczyzn) i wiek (60 i 65 lat).
  • Warunkiem otrzymania trzynastej emerytury minimalnej są każde uprawnienia emerytalne, w tym mama 4plus.
  • Dodatkowym warunkiem otrzymania czternastej emerytury minimalnej ma być dochód do 2.900 zł brutto.

Plan  zmierza do tego, że bogaci zachowają zasady waloryzacji, a biedniejsi zyskają gwarancję kwotowego minimum w wysokości brutto 70 zł.

Źródło: materiały internetowe