Życie po 60-tce może być aktywne i twórcze. Taki sposób postrzegania seniorów Stowarzyszenie MANKO-Głos Seniora będzie promować już po raz czwarty podczas Ogólnopolskich Senioraliów.

IV Ogólnopolskie Senioralia rozpoczną się 15 września 2017r. Mszą Świętą w Kościele Mariackim. Po niej nastąpi przemarsz seniorów, który przejdzie ulicami Krakowa z Rynku Głównego do Kina Kijów. Tam prawie 900 seniorów skorzysta z programu bezpłatnych badań oraz wykładów. Okazją do świetnej zabawy będzie międzypokoleniowa potańcówka integracyjna z Ambasadorką Głosu Seniora DJ-Wiką.

Zapraszamy seniorów oraz wszystkie osoby działające na rzecz poprawy warunków życia osób 60+, w tym przedstawicieli rad seniorów, UTW, organizacji seniorskich, a także miast partnerskich oraz władz samorządowych z całej Polski. Celem wydarzenia jest aktywizacja i edukacja osób starszych w zakresie profilaktyki zdrowia, ekonomii i bezpieczeństwa. Tegoroczna edycja w szczególności skierowana jest do seniorów niezrzeszonych, którzy często borykają się ze społecznym wykluczeniem. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem m.in. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Prezydent Miasta Krakowa, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres senioralia@manko.pl lub potwierdzenie swojej obecności telefonicznie (12) 429 37 28.

Serwis zdrowy-senior.org objął patronat medialny nad wydarzeniem.

 

Źródło: www.glosseniora.pl