W odpowiedzi na apel środowisk medycznych do Ministerstwa Zdrowia, resort informuje, że możliwość rozszerzenia pełnej refundacji leków dla seniorów w wieku 75+ o szczepionkę przeciw grypie jest w trakcie prowadzonej analizy. Jest to sprawa kluczowa biorąc pod uwagę drugą, jesienną falę COVID–19.

OPZG wraz z krajowymi konsultantami w dziedzinie geriatrii oraz medycyny rodzinnej ze wsparciem Federacji Pacjentów Polskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zaapelowało do Ministerstwa umieszczenie szczepionek przeciw grypie na liście leków dla seniorów 75 plus, kat „S”, które mogą być przepisywane bezpłatnie, w zakresie wskazań refundacyjnych.

Ministerstwo Zdrowia odpowiada: „Możliwość rozszerzenia wykazu 75+ o nowe technologie lekowe jest obecnie przedmiotem prowadzonej w resorcie analizy. Obecnie jest ona na etapie przeglądu 220 grup limitowych (wśród nich grupy limitowej 247.0, Szczepionki przeciw grypie), wskazanych przez NFZ jako najczęściej używanych przez seniorów 75+, która to analiza ma na celu udzielenie odpowiedzi czy ewentualne poszerzenie wykazu bezpłatnych leków dla seniorów 75+ jest możliwe w ramach przydzielonych na ten cel środków finansowych w budżecie oraz jeżeli istnieje taka możliwość finansowa, to które leki należy objąć tym wykazem.”

„Myślę, że opracujemy taką strategię, żeby masowo wyszczepić osoby z grupy ryzyka – czyli powyżej 65 roku życia oraz personel medyczny” – mówił wiceminister Waldemar Kraska we wczorajszej „Popołudniowej Rozmowie” w radiu RMF FM. Dodatkowo, podkreślał, że “bardzo by chciał, żeby ten dostęp był jak najszerszy”. Minister zwrócił uwagę na bardzo niski stopień wyszczepialności wśród społeczeństwa naszego kraju „Do tej pory – ubolewam nad tym bardzo – w Polsce szczepiło się przeciwko grypie tylko 4 proc. społeczeństwa. To jest bardzo mało. Tegoroczna sytuacja może być zupełnie inna. Chcemy się na to przygotować” – tłumaczył wiceszef resortu zdrowia.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy docenia działania Ministerstwa wobec refundacji szczególnie dla grup ryzyka, które potrzebują go najbardziej, wobec czego liczymy na szybkie rozszerzenie finansowania o szczepienia przeciw grypie. Jest to sprawa szczególnie istotna wobec faktu drugiej fali wirusa, która ma nadejść już tej jesieni. Warto zauważyć, że im więcej osób zaszczepi się przeciw grypie, tym łatwiej będzie odróżnić tę chorobę od COVID–19.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Celem Programu jest poprawa wyszczepialności przeciw grypie w Polsce, zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka oraz informowanie Polaków o zagrożeniach związanych z grypą i jej powikłaniami. Organizatorem Społecznej Kampanii Informacyjnej powstałej w ramach Programu jest Fundacja Nadzieja dla Zdrowia. Działania skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, samorządu oraz do pracodawców. Przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą najważniejszych instytucji działających na rzecz poprawy zdrowia publicznego, wielu organizacji zrzeszających lekarzy, pracodawców, związki samorządów i towarzystwa medyczne. W działania Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zaangażowali się również eksperci medyczni, liderzy opinii, ludzie nauki, kultury oraz biznesu. Więcej informacji na stronie www.opzg.pl