Nowa lista leków refundowanych, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, przynosi zmiany m.in. w zakresie programów lekowych. Na liście tej znalazły się m.in. leki na SMA, raka płuca i białaczkę.

Pełną refundacją został objęty lek Spinraza, zawierający substancję czynną nusinersen. Pacjenci, którzy chorują na rdzeniowy zanik mięśni otrzymali do niego bezpłatny dostęp.  Według Ministerstwa Zdrowia będzie to około 700 osób.

Nusinersen jest jedynym zarejestrowanym lekiem stosowanym w terapii SMA – choroby genetycznej niszczącej mięśnie i nerwy, w konsekwencji prowadzącej do ciężkiej niepełnosprawności, a często do śmierci. Resort zdrowia wskazywał, że dotychczasowe wyniki badań wskazują na korzyści kliniczne i bezpieczeństwo produktu leczniczego Spinraza u chorych na SMA, dlatego MZ dokładało starań, aby objąć go refundacją.

Korzystne zmiany w poprawie dostępności do leczenia obejmą też pacjentów cierpiących na raka płuca. Tecentriq (atezolizumab) wchodzi na listę refundacyjną w ramach istniejącego programu lekowego “Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” i zostanie udostępniony jako nowa opcja terapeutyczna dla pacjentów w drugiej linii leczenia raka płuca o typie płaskonabłonkowym oraz raka płuca o typie innym niż płaskonabłonkowy.

Na nowej liście refundacyjnej rozszerzono populację pacjentów, dla których dostępny będzie lek Xalkori (crizotinibum). Zostanie on objęty refundacją w programie “Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” w ramach pierwszej linii leczenia, a ponadto w populacji pacjentów z re-aranżacją genu ROS1.

Ministerstwo Zdrowia akcentowało, że wartą podkreślenia zmianą jest również objęcie refundacją Venclyxto (Venetoclaxum) w ramach nowego programu lekowego “Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem”.

Zmiany dotyczą też tzw. listy aptecznej. Produkty lecznicze zawierające substancje czynne: rysperydon, sulpiryd, arypiprazol, zyprazydon i topiramat zostały objęte refundacją we wskazaniu pozarejestracyjnym – zespół Tourette’a. Produkty lecznicze zawierające amantadynę zostały objęte refundacją we wskazaniu pozarejestracyjnym – dyskineza późna u osób dorosłych – leczenie.

Źródło: www.niezalezna.pl